Bayanihan - Tulos, Rosario, Batangas Farm

Uso pa rin pala ang bayanihan sa mga kanayunan. Pinapatag namin ang lupa na pagtatayuan ng bagong bahay, sa tulong ng mga masisipag naming kapitbahay at kaibigan sa Batangas. Meryenda lang ok na.

--
Ground leveling to rebuild our bunkhouse at Tulos, Rosario, Batangas Farm.