Madre de Agua / Trichantera Stem Cuttings (120's)

Madre de Agua / Trichantera Stem Cuttings (120's)

Regular price ₱1,000.00 Sale

Madre de Agua (Trichantera ) Stem Cuttings

Isang mabisang alternatibong pakain sa inyong mga tupa, kambing, baka, manok, at baboy. Pwede rin sa rabbits, guinea pig, at iba pang herbivores / ambivores.

Ang Madre de Agua ay may mataas na protina, carbodrato, at sugar content (see table), kaya pwede ihalili sa mga commercial na feeds. Lalong-lalo na sa mga organic farms, maganda ang meron kayong tanim na ganito.

Triple ang epekto ng pagpaparami ng Madre de Agua - una, nakakatulong kayo sa kalikasan sa pagtatanim, pangalawa, lulusog ang inyong mga alaga, at pangatlo, mapapababa ninyo ang gastos sa pakain.

Madali lang buhayin at paramihin.