Aromatic Dwarf Coconut

Aromatic Dwarf Coconut

Regular price ₱350.00 Sale

FEATURES;

- Solo size ang bunga, pang single serve
- Mabango ang laman, matamis ang juice, pang high-end product (served sa mamahaling hotels and resorts)
- Ideal gawing coco sugar
- Dwarf ang puno (40 yrs old tree is around ~10-12 meters)
- Mabilis mamunga (~3 to 4 years)