Carabao Mangoes (per kilo)

Carabao Mangoes (per kilo)

Regular price ₱70.00 Sale

Carabao Mangoes
4-5 fruits per kilo
Fresh harvest, pahinugin