Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings

Lunti


Regular price ₱1,000.00
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings
Madre de Agua (TRICHANTERA) 120 pcs Stem Cuttings

Madre de Agua (TRICHANTERA) Stem Cuttings

Isang mabisang alternatibong pakain sa inyong mga tupa, kambing, baka, manok, at baboy. Pwede rin sa rabbits, guinea pig, at iba pang herbivores / ambivores.

Ang Madre de Agua ay may mataas na protina, carbodrato, at sugar content (see table), kaya pwede ihalili sa mga commercial na feeds. Lalong-lalo na sa mga organic farms, maganda ang meron kayong tanim na ganito.

Triple ang epekto ng pagpaparami ng Madre de Agua - una, nakakatulong kayo sa kalikasan sa pagtatanim, pangalawa, lulusog ang inyong mga alaga, at pangatlo, mapapababa ninyo ang gastos sa pakain.

Madali lang buhayin at paramihin.

P1,000 per 120 cuttings

Related Products